Contacte


Protecció de dades

T’informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, amb el teu consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del Registre.

També tens a la teva disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la teva privacitat. Tot i que per aquesta via obtindràs la resposta adequada, pots presentar, si ho consideres oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Envia els teus comentaris

Tots els camps són obligatoris.