Atenció!
Aquesta pàgina ja no està operativa i en breu desapareixerà. El blog de Barcelona és molt més queda ara integrat dins la web barcelonaesmoltmes.cat.
ANAR A LA WEB DE BCN+

Contacte


Protecció de dades

T’informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, amb el teu consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del Registre.

També tens a la teva disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la teva privacitat. Tot i que per aquesta via obtindràs la resposta adequada, pots presentar, si ho consideres oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.