Qui som?

 

L'objectiu de la Diputació de Barcelona en matèria de turisme és promoure, a través de la seva marca Barcelona és molt més, el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la província de Barcelona a través del sector turístic, vetllant per mantenir un equilibri harmònic entre aquest desenvolupament i els entorns socioculturals i ambientals en els quals es desenvolupa.

Objectius

  • Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme desenvolupades pels municipis i altres entitats territorials.

  • Crear i promocionar productes turístics.

Es concreten en les línies d'actuació següents:

  • Promoure grups territorials i grups de negoci per aconseguir un turisme de qualitat i competitiu.

  • Contribuir a la dinamització turística del territori a través de la gestió d'ajuts a la inversió en infraestructura i a les activitats turístiques gestionat dins del programa Xarxa de Governs Locals.

  • Participar en els consorcis de promoció turística del territori de la província. Promoure la creació i la millora d'oficines de turisme.

  • Gestionar diferents eines i suports de màrqueting i comunicació turística a través de la marca Barcelona és molt més, per tal de posicionar l'oferta de la província de Barcelona en els diferents mercats emissors.


Més informació:

Oficina de Màrqueting Turístic
turisme@diba.cat


Oficina Tècnica de Turisme 
ot.turisme@diba.cat

 

Recinte Maternitat - Pavelló Mestral
Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona